News Item: PLII Design - Economie și marketing
(Category: Misc)
Posted by victorg
Wednesday 29 April 2020 - 07:10:00


În perioada următoare, când activitatea se va desfășura online, ne propunem să  recapitulăm temele studiate până la data de 11.03.2020. Primele trei teme propuse sunt:

1. Activităţi economice
(din sfera productivă şi din sfera neproductivă)
  • Definiţie. Descriere.
2. Agenţi economici.
  • Definiţie,
  • Clasificare : după domeniul de activitate, forma de proprietate, dimensiune, apartenenţă naţională,
  • Tipuri de activităţi desfăşurate de agenţii economici : de exploatare, financiare, excepţionale
3. Activităţi ale agenţilor economici.
  • Venituri şi cheltuieli : de exploatare, financiare, excepţionale
  • Cost de producţie, preţ de vânzare a unui produs. Definiţie.
  • Indicatori de rentabilitate : rezultatul financiar final ( profit, pierdere ), cifra de afaceri, rezultatul curent al exploatării, rezultatul activităţii financiare, rezultatul activităţii excepţionale. Relaţii de definiţie şi de calcul.
Conținuturi tematice:
pdf_ico.gif Agenţii economici
pdf_ico.gif Costul producţiei

pdf_ico.gif Productivitatea
pdf_ico.gif Profitul


* Realizați o prezentare succintă cuun subiect la alegere cadrul temei 3. Activităţi ale agenţilor economici. Prezentarea trebuie să conțină un rezumat al conceptelor din cadrul subiectului și o o aplicație (o problemă sau exemple de situații din economia reală în legătură cu tema)

Aplicații:
pdf_ico.gif Utilizarea factorilor de producţie; Venituri şi cheltuieli; Cost de producție
pdf_ico.gif Indicatori de rentabilitate Profitul


* Puteți pune întrebări legate de temă pe platforma educațională edmodo.com folosind funcția comentarii a platformei.Pentru monitorizarea prezenței utilizați funcția like la fiecare postare.
This news item is from Ştiinţe socio-umane
( http://socio-umane.ct-asachi.ro/news.php?extend.27 )