Apr 29

În perioada următoare, când activitatea se va desfășura online, ne propunem să  recapitulăm temele studiate până la data de 11.03.2020. Primele trei teme propuse sunt:

1. Activităţi economice
(din sfera productivă şi din sfera neproductivă)
  • Definiţie. Descriere.
2. Agenţi economici.
  • Definiţie,
  • Clasificare : după domeniul de activitate, forma de proprietate, dimensiune, apartenenţă naţională,
  • Tipuri de activităţi desfăşurate de agenţii economici : de exploatare, financiare, excepţionale
3. Activităţi ale agenţilor economici.
  • Venituri şi cheltuieli : de exploatare, financiare, excepţionale
  • Cost de producţie, preţ de vânzare a unui produs. Definiţie.
  • Indicatori de rentabilitate : rezultatul financiar final ( profit, pierdere ), cifra de afaceri, rezultatul curent al exploatării, rezultatul activităţii financiare, rezultatul activităţii excepţionale. Relaţii de definiţie şi de calcul.
Conținuturi tematice:

* Realizați o prezentare succintă cuun subiect la alegere cadrul temei 3. Activităţi ale agenţilor economici. Prezentarea trebuie să conțină un rezumat al conceptelor din cadrul subiectului și o o aplicație (o problemă sau exemple de situații din economia reală în legătură cu tema)

Aplicații:


* Puteți pune întrebări legate de temă pe platforma educațională edmodo.com folosind funcția comentarii a platformei.Pentru monitorizarea prezenței utilizați funcția like la fiecare postare.


postat de victorg