ECONOMIE ŞI MARKETING


ŞCOALA POSTLICEALĂ - anul II
ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţe specifice:
 1. Caracterizează activităţile agenţilor economici
 2. Analizează activitatea unui agent economic
 3. Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii
 4. Analizează economia de piaţă
 5. Efectuează studii de fezabilitate pentru produsele nou create

Conţinuturi tematice

1. Activităţi economice
( din sfera productivă şi din sfera neproductivă )
 • Definiţie. Descriere.
2. Agenţi economici.
 • Definiţie,
 • Clasificare : după domeniul de activitate, forma de proprietate, dimensiune, apartenenţă naţională,
 • Tipuri de activităţi desfăşurate de agenţii economici : de exploatare, financiare, excepţionale
3. Activităţi ale agenţilor economici.
 • Venituri şi cheltuieli : de exploatare, financiare, excepţionale
 • Cost de producţie, preţ de vânzare a unui produs. Definiţie.
 • Indicatori de rentabilitate : rezultatul financiar final ( profit, pierdere ), cifra de afaceri, rezultatul curent al exploatării, rezultatul activităţii financiare, rezultatul activităţii excepţionale. Relaţii de definiţie şi de calcul.
4. Noţiuni de marketing
 • conceptul şi obiectivele marketingului, etape în evoluţia marketingului, domeniile aplicării marketingului.
 • Funcţii ale marketingului: premisă, obiectiv, mijloc.
5. Piaţa întreprinderii
 • concept, capacitate, profil, segmentare
 • piaţa produsului şi piaţa întreprinderii
6. Etapele unei cercetări de marketing
 • obiective, tipologie, etape metode şi tehnici de culegere a informaţiilor
7. Economia de piaţă
 • Trăsături ale economiei de piaţă (piaţa, proprietatea, libera iniţiativă, preţuri libere, concurenţă, statul democratic ) . Descriere.
 • Factori de influenţă ai cererii de produse / servicii : modificarea preţului altor bunuri, modificarea veniturilor consumatorilor, perspectivele evoluţiei pieţei, schimbarea preferinţelor consumatorilor
 • Factori de influenţă ai cererii de produse / servicii : preţul produselor, preţul altor bunuri, numărul   ofertanţilor, perspectivele pieţei, taxe şi subvenţii, cadrul social-politic
8. Mecanismul de formare a preţurilor
 • Concept
 • Funcţii : de recuperare a costurilor, de motivare a producătorilor, de informare a participanţilor la schimb, de corelare a cererii cu oferta
 • Preţ de echilibru
 • Formarea preţului pe diferite pieţe
9. Studii de fezabilitate
 • Tipuri de produse : de îmbrăcăminte  pentru femei/bărbaţi/copii, cu diferite destinaţii, pentru diferite anotimpuri
 • Metode şi tehnici de cercetare în marketing : ancheta prin sondaj, panelul, metode statistice, ancheta psiho – socială, testul conjunctural, experimentul
 • Metode de calcul al preţului estimativ al produselor : cheltuielile cu materialele, cheltuieli cu manopera
 • Tehnici de colaborare cu alte compartimente pentru realizarea profitului : găsirea de soluţii în realizarea unor modele de produs economice, dar care să satisfacă cerinţele beneficiarilor, micşorarea cheltuielilor cu materiile prime şi materialele prin alegerea unor materiale mai ieftine, dar cu caracteristicile impuse de destinaţia produselor.