athenalogo.jpg

May 19

PRODUCĂTORUL ȘI COMPORTAMENTUL SĂU RAȚIONAL
 • Factorii de producție
 • Combinarea factorilor de producție
Conținuturi tematice:

Aplicație: Pentru un obiect de activitate la alegere prezentați schematic structura factorilor de producție necesari obținerii produsului ‌ Puteți pune întrebări privind tema folosind funcția ”comentarii” a platformei.

postat de victorg

May 13

Managementul resurselor personale:
 • Motivația muncii
 • Alegerea traseului profesional și problema mobilității profesionale
 • Individul ca întreprinzător
 • Calități și competențe ale întreprinzătorului de succes
Vă rog să revedeți temele și să completați și să detaliați una dintre
cele două aplicații (la alegere) pe care l-am propus la vremea
respectivă:
1. Cariera personală: aveți anexate două materiale referitoare la
aplicația 1
2. Modele de antreprenori / afaceri de succes: o descrierea afacerii
și evidențierea calităților antreprenoriale care au dus la succesul
afacerii
vă sugerez site-ul plandeafaceri.ro
Link: https://www.plandeafacere.ro/modele-de-intreprinzatori/

Modele de intreprinzatori | PlanDeAfacere.ro
www.plandeafacere.ro

postat de victorg

Apr 29

În perioada următoare, când activitatea se va desfășura online, ne propunem să  recapitulăm temele studiate până la data de 11.03.2020. Primele trei teme propuse sunt:

1. Activităţi economice
(din sfera productivă şi din sfera neproductivă)
 • Definiţie. Descriere.
2. Agenţi economici.
 • Definiţie,
 • Clasificare : după domeniul de activitate, forma de proprietate, dimensiune, apartenenţă naţională,
 • Tipuri de activităţi desfăşurate de agenţii economici : de exploatare, financiare, excepţionale
3. Activităţi ale agenţilor economici.
 • Venituri şi cheltuieli : de exploatare, financiare, excepţionale
 • Cost de producţie, preţ de vânzare a unui produs. Definiţie.
 • Indicatori de rentabilitate : rezultatul financiar final ( profit, pierdere ), cifra de afaceri, rezultatul curent al exploatării, rezultatul activităţii financiare, rezultatul activităţii excepţionale. Relaţii de definiţie şi de calcul.
Conținuturi tematice:

* Realizați o prezentare succintă cuun subiect la alegere cadrul temei 3. Activităţi ale agenţilor economici. Prezentarea trebuie să conțină un rezumat al conceptelor din cadrul subiectului și o o aplicație (o problemă sau exemple de situații din economia reală în legătură cu tema)

Aplicații:


* Puteți pune întrebări legate de temă pe platforma educațională edmodo.com folosind funcția comentarii a platformei.Pentru monitorizarea prezenței utilizați funcția like la fiecare postare.


postat de victorg

Apr 28

În perioada următoare când activitatea se va desfășura online vă propun pentru recapitulare (câte una pe săptămână) temele:
1. Consumatorul şi comportamentul său raţional 
2. Producătorul şi comportamentul său raţional 
3. Piaţa - întâlnire a agenţilor economici  

Pentru tema  1. Consumatorul şi comportamentul său raţional sunt de revăzut:


Realizați un scurt referat având ca subiect, la alegere, o problemă tratată în conținuturile de mai sus. Referatul trebuie să conțină o prezentare succintă a problemei tratate și o aplicație (exemple de situații din economia reală în legătură cu tema)

* Puteți pune întrebări legate de temă pe platforma educațională edmodo.com folosind funcția comentarii a platformei.

postat de victorg

Apr 01

Realizați o prezentare în format word sau powerpoint având ca temă, la alegere:
 • Protecția consumatorului
 • Protecția mediului
Prezentarea trebuie să conțină o scurtă parte teoretică privind problema protecției consumatorui / mediului
Prezentarea unor situații de încălcare a drepturilor consumatorului sau de poluare a mediului.
Propunerea unor soluții prentru situațiile respective
În cadrul prezentării puteți folosi imagini, știri din presă sau alte surse web.

*Opțional puteți completa un curriculum vitae folosind Europass CV
 • Documentele vor fi trimis pe adresa de email dsu.edu@gmail.com.
 • Mesajul email trebuie  obligatoriu să cuprindă la secțiunea subiect: numele, prenumele și clasa.
 • Documentele trebuie să fie redenumit cu numele, prenumele elevului, clasa și titlul documentului. De exemplu: Popescu Andrei XC Protecția consumatorui

postat de victorg

Apr 01

 • Pentru un obiect de activitate la alegere prezentați o listă cu câteva resurse materiale necesare obținerii produsului.
 • Pentru una dintre aceste resurse completați Cartela furnizorului 

 • Documentul va fi trimis pe adresa de email dsu.edu@gmail.com.
 • Mesajul email trebuie să cuprindă obligatoriu numele, prenumele și clasa.
 • Documentul trebuie să fie redenumit cu numele, prenumele elevului, clasa și titlul documentului. De exemplu: Popescu Andrei XIIC Cartela furnizorului

postat de victorg

Mar 23

Realizați o prezentare (în format Word, Power Point…) cu tema Drepturile omului care să cuprindă:
 • o prezentare succintă a problematicii drepturilor omului;
 • câteva  situații din viața reală prezentate în presă sau pe web, fragmente de texte însoțite eventual de imagini care să reflecte încălcări ale drepturilor omului.
 • posibile soluții de rezolvare a acestor situațiilor descrise.
pdf_ico.gif Conținut teoretic tema Drepturie omului

 • Documentul va fi trimis pe adresa de email dsu.edu@gmail.com.
 • Mesajul email trebuie să cuprindă obligatoriu numele, prenumele și clasa.
 • Documentul trebuie să fie redenumit cu numele, prenumele elevului, clasa și titlul documentului. De exemplu: Popescu Andrei XIIA Drepturile omului

postat de victorg

May 19

PRODUCĂTORUL ȘI COMPORTAMENTUL SĂU RAȚIONAL
 • Factorii de producție
 • Combinarea factorilor de producție

Conținut tematic:

Aplicație: Pentru un obiect de activitate la alegere prezentați schematic structura factorilor de producție necesari obținerii produsului ‌ Puteți pune întrebări privind tema folosind funcția ”comentarii” a platformei.

postat de victorg

Apr 16

Logo-JA-Romania-2015.jpg
logo-baniipenet.png

sublink.png
Mijloace moderne de plată - informații despre comerțul electronic, circuitul banilor pe internet, securitatea online și drepturile celor care cumpără online.

 sublink.pngTrainingul Baniipenetpostat de victorg

Nov 01

Afis_concurs_foto_macro.jpg

postat de victorg

Go to page       >>