MORALA


CONŢINUTURI

 • Bine şi rău
 • Teorii morale
 • Probleme de etică aplicată
EVALUARE

APLICAŢII
 1. Compară etica aplicată cu teoriile morale, evidențiind cel puțin două asemănări și doua deosebiri.
 2. Pedeapsa cu moartea este imorală, deoarece se incalcă una dintre cele zece porunci? Argumentează răspunsul tău.
 3. Se poate vorbi despre o etica aplicată situaților de război? Argumentează răspunsul tău.
 4. Plecand de la om, imaginează o posibilă situație de viață in care nu ai acționat moral. Precizează motivele care te-au împiedicat să faci acest lucru.
 5. Indentifică prezumții de ordin filosofic, medical și juridic în favoarea eutanasiei.
 6. Formulează argumente pro sau contra practicii avortului.

Teme pentru eseuri

 • Ce este binele si răul?
 • Valoarea, ideal sau normă?
 • Relativismul moral
 • Moralitatea conștiinței
 • Omul, ființă morală
 • Avortul și incălcarea dreptului la viață
Proiect
 • În cadrul grupelor sau echipelor de lucru, surprindeți mutațiile pe care le-a suferit obiectul eticii de-a lungul timpului.

Portofoliu

 • Selectați imagini, fragmente de texte care să reflecte probleme de etică aplicată.