OMULCompetenţe specifice
1.1. Analizarea si compararea unor puncte de vedere diferite asupra problematicii naturii umane si sensului vieţii
2.1. Argumentarea unor poziţii diferite privind raportul identitate - alteritate în definirea persoanei
2.2. Formularea unor judecăţi si aprecieri personale referitoare la diferitele concepţii cu privire la problematica naturii umane si a sensului vieţii


pdf_ico.gif CONŢINUTURI
- Problematica naturii umane.
- Sensul vieţii.

Autori: Aristotel, J.J. Rousseau, Augustin, Blaise Pascal, Constantin Noica, Paul Ricoeur, Albert Camus

TEME PENTRU ESEURI:
Ne naștem sau devenim oameni
Omul, tărâm al contradicţiilor
Omul, ființă socială
Suntem ceea ce alţii au ales pentru noi
Fericirea sau sensul vieţii
Ce este fericirea
Unde putem căuta fericirea

PORTOFOLIU
Selectaţi imagini, fragmente de texte care să reflecte specificul naturii umane