POLITICA


pdf_ico.gif LIBERTATEA
- Libertate si responsabilitate social-politică.


pdf_ico.gif DREPTATEA
- Egalitate si dreptate.

- Teorii politice moderne si contemporane.
- Idealul democratic. Drepturile omului.

Politica
3.1. Libertate și responsabilitate social-politică
3.2. Egalitate și dreptate
3.3. Teorii politice modern și contemporane
3.4. Idealul democratic. Drepturile omului. Evaluare


Teme pentru eseuri
-Libertate și responsabilitate
-Libertate politică
-Libertate și totalitarism
-Dreptate sau egalitate
-Drepturile omului, drepturile mele

Proiect
  În cadrul grupelor sau echipelor de lucru, surprindeți mutațiile pe care le-a suferit libertatea în calitate de valoare politică.

Portofoliu
  Selectați imagini, fragmente de texte care să reflecte încălcări ale drepturilor omului și posibile soluții de rezolvare a acestora.

Aplicații
2. Ce raport există între libertate și responsabilitate în concepția lui Jean-Paul Sartre? Se poate susține că libertatea se identifică cu moralitatea? Argumentează răspunsul tău.
3. Prin intermediul exemplelor, demonstrează că rolul statului trebuie să fie diferit în asigurarea libertăților negative și pozitive.
4. Care pot fi consecințele limitării libertății de acțiune a indivizilor, dar și a statului?
8. Aplicație interdisciplinară – Este posibil să ne eliberăm, în totalitate, de constrângerile care ne influențează deciziile și comportamentul? Argumentează răspunsul tău.